Vijesti

 • Every flower of a crop depends on fertilizer.

  Svaki cvijet usjeva ovisi o gnojivu.

  Kombinacija organskih i anorganskih gnojiva važan je način za poboljšanje plodnosti tla, kombiniranje upotrebe zemljišta i ishrane te povećanje proizvodnje i prihoda. Rezultati su pokazali da kombinacija hemijskog gnojiva i sla ...
  Čitaj više
 • Doprinos organskog gnojiva poljoprivredi

  1. Poboljšati plodnost tla 95% elemenata u tragovima u tlu postoji u netopivom obliku i biljke ih ne mogu apsorbirati i iskoristiti. Međutim, mikrobni metaboliti sadrže veliki broj organskih kiselina. Te supstance su poput vruće vode koja se dodaje u led. Trace e ...
  Čitaj više
 • Sedam razlika između organskog i kemijskog gnojiva

  Organsko gnojivo: 1) Sadrži puno organske materije koja može poboljšati plodnost tla; 2) Sadrži razne hranjive sastojke, a hranjive materije su uravnotežene na sve strane; 3) Sadržaj hranjivih sastojaka je nizak, pa ga treba puno primijeniti; 4) Fer ...
  Čitaj više
 • Sedam prednosti organskog gnojiva

  Najvažnija uloga organskog gnojiva je poboljšanje organske tvari u tlu, poboljšanje fizičkih i hemijskih svojstava tla, poboljšanje sposobnosti očuvanja vode u tlu i očuvanja gnojiva, te pomoći usjevima da povećaju prinos i povećaju prihod. ...
  Čitaj više
 • Funkcija organskog gnojiva

  Organsko gnojivo dolazi iz biljaka ili životinja. To je ugljični materijal koji se nanosi na tlo kako bi osigurao ishranu biljaka kao glavnu funkciju. Preradom bioloških supstanci, životinjskog i biljnog otpada i biljnih ostataka, otrovne i štetne materije se ...
  Čitaj više
 • Šest blagodati organskog gnojiva u kombinaciji s kemijskim gnojivom

  1. Trebali bismo dobro iskoristiti prednosti i nedostatke za poboljšanje plodnosti tla. Hemijsko gnojivo ima jedno hranjivo, visok sadržaj, brz učinak gnojiva, ali kratkotrajno organsko gnojivo ima kompletan hranjivi i dugotrajni učinak gnojiva, koji može ...
  Čitaj više
 • Upotrijebite manje hemijskog i više organskog gnojiva

  Pretjerana upotreba hemijskog gnojiva uništava plodnost tla Velika količina hemijskog gnojiva dovest će do obogaćivanja hranjivih sastojaka, teških metala i otrovnih organskih tvari u tlu, te smanjenja organskih tvari, što će uzrokovati zagađenje zemljišta, pa čak i ...
  Čitaj više